1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น

คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางสุวรรณี อุดมผล
ประธานกรรมการชุมชน
089-2357190
24 ถ.เกษมวัน


นางหนูจันทร์ แสงคำ
รองประธานกรรมการชุมชน
086-2634854

46/1 ถ.ศรีสะเกษ1


นายอุปดิษฐ์ แสงคำ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
-
46/1 ถ.ศรีสะเกษ1


นายผ่าน ดวงโสภา
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
081-9242427
32/2 ถ.เกษมวัน


นางกนกธร สายเนตร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
081-7309377
20/3 ถ.เกษมวัน
นายคำดี ดาผา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-7212714
90 ถ.ศรีสะเกษ1
นายโจม จำปา
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
045-323976
114 ถ.ศรีสะเกษ1

นางเฉลิมพร ภาษิต
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
045-266334
28 ถ.เกษมวัน

นางรำพรรณ พันธ์แสน

กรรมการเลขานุการชุมชน
080-4786245
34 ถ.เกษมวัน


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนลับแล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนแหลมทอง

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนลับแล

ประชากร

ชาย 353 คน

หญิง 381 คน

รวม 734 คน

จำนวนครัวเรือน

341 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting