1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น

คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางสุวรรณี อุดมผล
ประธานกรรมการชุมชน
089-2357190
24 ถ.เกษมวัน


นางหนูจันทร์ แสงคำ
รองประธานกรรมการชุมชน
086-2634854

46/1 ถ.ศรีสะเกษ1


นายอุปดิษฐ์ แสงคำ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
-
46/1 ถ.ศรีสะเกษ1


นายผ่าน ดวงโสภา
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
081-9242427
32/2 ถ.เกษมวัน


นางกนกธร สายเนตร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
081-7309377
20/3 ถ.เกษมวัน
นายคำดี ดาผา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-7212714
90 ถ.ศรีสะเกษ1
นายโจม จำปา
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
045-323976
114 ถ.ศรีสะเกษ1

นางเฉลิมพร ภาษิต
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
045-266334
28 ถ.เกษมวัน

นางรำพรรณ พันธ์แสน

กรรมการเลขานุการชุมชน
080-4786245
34 ถ.เกษมวัน


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนลับแล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนแหลมทอง

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนลับแล

ประชากร

ชาย 353 คน

หญิง 381 คน

รวม 734 คน

จำนวนครัวเรือน

341 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting