1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.16

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.16

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางคำปลิว นิติเศรษฐ์
ประธานกรรมการชุมชน

094-1184748

083-5402662

9 ถ.ประชามุ่งหมาย


นายวิชัย ภาณะรมย์
รองประธานกรรมการชุมชน
089-4545081

26

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


จ.ส.อ.มนูญ พูลเพิ่ม
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-4466508

38

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


นางคำพูล พูลสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

54/1

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


นางภณิดา พื้นผา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-3011761

68

ถ.จันทร์วีระศักดิ์

นายธีรศักดิ์ พื้นผา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
083-4644218

68

ถ.จันทร์วีระศักดิ์

นายไชยยนต์ ทองทศ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
080-7300839

11

ถ.ประชามุ่งหมาย


นายณัฐทพงศ์

ทองเหลือศิริ

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

212

ถ.ศรีสะเกษ1


นายอ้วน ปุยฝ้าย

กรรมการเลขานุการชุมชน
085-3011761

24

ถ.ประชามุ่งหมาย


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองบก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนลับแล

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนกุดเป่ง ม.6

ประชากร

ชาย 282 คน

หญิง 294 คน

รวม 579 คน

จำนวนครัวเรือน

152 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting