1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนดอนงิ้ว

คณะกรรมการชุมชนดอนงิ้ว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางเพียรศรี บุญแท้
ประธานกรรมการชุมชน
081-321136715 ถ.ประชาราษฏร์1


นายสถิตย์ วงษ์คำ
รองประธานกรรมการชุมชน
-
-


นายสา พุ่มโพธิ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
084-4972139

23/1

ถ.ประชาราษฏร์1

นางอรุณี บุญเฉลียว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

-


น.ส.กรวิดา วงษ์ศรี

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
-
นางสมนึก ยึดวงษ์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-3674681

17 ถ.ประชาราษฎร์1

นางเล็ก รูปดี
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-4777315

13 ถ.ประชาราษฎร์1

นางสุมาลี หมีเงิน

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

16 ถ.ประชาราษฎร์2

นางเปี่ยมจิตร สำเภา

กรรมการเลขานุการชุมชน
-

11/1

ถ.ประชาราฎร์1


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนคูยาง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนลับแล

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 243 คน

หญิง 297 คน

รวม 540 คน

จำนวนครัวเรือน

125 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting