1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2558


วันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 7.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนชาวเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2558 โดยได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆในเขตอำเภอวารินชำราบมารับ บิณฑบาต เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์หลังจากได้ขึ้นไปจำพรรษาโปรดพุทธมารดาในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับหลังวันปราวารณาออกพรรษาเป็นเวลา 1 วัน  ในการนี้ยังได้นิมนต์พระคุณเจ้ากล่าวสัมโมทนียกถาฯเทศนาสั่งสอนแก่ประชาชน ผู้มาร่วมทำบุญทุกคนเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิต

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting