1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการชุมชนในการเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่  25 พฤศจิกายน ณ บริเวณสวนสาธารณะกุดปลาขาว  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดของการจัดงาน รวมถึงหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนการประกวดกระทง และการประกวดหนู้น้อยนพมาศ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้กลับไปเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting