1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว "Bike for love-ปั่นเพื่อรัก"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว "Bike for love-ปั่นเพื่อรัก" ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำขบวนจักรยานสัญจรไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และครอบครัว พร้อมกันนี้ทางองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งประชาชนในเขตเทศบาล นักเรียน พนักงานเทศบาล และองค์กรหลายภาคส่วนได้แก่ สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ชมรมจักรยานต่างๆ และมณฑลทหารบกที่ 22 ที่ได้สนับสนุนจักรยานเพื่อใช้ในกิจกรรมนี้

งานประชาสันพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting