1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ทม.วารินชำราบ ร่วมกับการไฟฟ้าฯวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสาร ทำพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารในเขตเทศบาล

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารใน เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 พร้อมปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารออกจัดระเบียบสายสัญาณตามจุด ต่างๆในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ และบริษัทสายสัญญาณสื่อสารได้แก่ TOT, 3BB, TT&T, TURE, AIS, Dtac และC.fiberoptic เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสัญญาณสื่อสาร และสร้างความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงยังเป็นการช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความสบายตาแก่ผู้พบเห็นและผู้ ที่สัญจรไปมา

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting