1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะอสม.และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพังงาในการศึกษาดูงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะสมาชิกอสม. และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองพังงานำโดยนายรุ่งโรจน์ บุนนาค รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจการของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามโครงการเสริมสร้างเครือข่าย และพัฒนาศักยภาพอสม. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ของอสม.

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting