1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเทศบาลร่วมส่งนายทักษิณ ก้อนศิลา ซึ่งได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

วันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเพื่อพนักงานได้มาร่วมส่งนายทักษิณ ก้อนศิลา นายช่างโยธา ซึ่งได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ในการนี้นายกเทศมนตรีได้กล่าวอวยพรให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และอย่าลืมกลับมาเยี่ยมเทศบาลเมืองวารินชำราบที่พร้อมให้การต้อนรับเสมอ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting