1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมขุดลอกคลองสวย น้ำใส ถวายพ่อของแผ่นดินแหล่งน้ำกุดศรีมังคละ


วันที่ 25 มกราคม 2559 บริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับอำเภอวารินชำราบ, มทบ.22, กรมทางหลวง, สำนักงานปภ.จังหวัดอุบลราชธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมขุดลอกกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดแหล่ง น้ำกุดศรีมังคละ ตามโครงการ "89 ฝ่าย คลองสวย น้ำใส ถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนพรรษา 89 พรรษา ในระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2559 ซึ่งพิธีเปิดโครงการจะมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคมนี้ ในการนี้นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และดร.อลงกต วรกี นายอำเภอวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ ด้วย

งานประชาสัมพันธื กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting