1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม"89 ฝายคลองสวยน้ำใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน" ณ กุดศรีมังคละวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี, มณฑลทหารบกที่ 22, กรมทหารราบที่ 6, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี, ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี, กองบิน 21, กองกำกับการตชด. 22, กก.3บก.ฝึกพิเศษ ค่ายพระยอดเมืองขวาง, อำเภอวารินชำราบ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอุบลราชธานี, กรมทรัพยากรน้ำอุบลราชธานี และมูลนิธิสว่างบูชาธรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการ"89 ฝาย คลองสวย น้ำใส ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559" โดยได้เลือกกุดศรีมังคละในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็น 1 ในแหล่งน้ำของจังหวัดอุบลราชธานีในการขุดลอกกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดแหล่ง น้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำ การเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ทุกฤดูกาล รวมถึงยังเป็นการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงให้ แหล่งน้ำสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนำหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือ ในการขุดลอกกำจัดวัชพืชและทำความสะอาดแหล่งน้ำจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนที่จะตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการขุดลอกคลองและ กำจัดวัชพืชในลำน้ำกุดศรีรมังคละ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่าง

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting