1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเวียงคำ ในการศึกษาดูงานธรรมาภิบาลด้านการพัฒนาชุมชน


วันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเวียงคำ จ.อุดรธานี นำโดย นายเกษม ศรีมาตร รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงคำ ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานตามแนวทางธรรมาภิบาลด้านการพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting