1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559


วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับทุกภาคส่วน ได้จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 "สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ซึ่งมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสตรีในจังหวัด อุบลราชธานี การแสดงต่างๆจากกลุ่มสตรี เวทีเสวนนา"สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน" พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น จำนวน 9 สาขา   สำหรับในส่วนของเทศบาลเมืองวารินชำราบนั้น น.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบใบประกาศนียบัตรขอบคุณโดยเป็นหน่วยงานที่ได้ให้การ สนับสนุนในการจัดกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting