1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559วันที่ 13 เมษายน 2559  เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในขบวนแห่ประกอบไปด้วยขบวนรถสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ขบวนการแสดงจากนักเรียน และขบวนแห่ประกวดจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมถึงการแสดงฟ้อนรำโดยเยาวชนใน ชุมชน โดยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ได้มีประชาชนชาวเมืองวารินมาร่วมชมและให้กำลังใจ ขบวนแห่กันเป็นจำนวนมาก
สำหรับขบวนแห่ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ = ขบวนแห่จากชุมชนวัดวารินฯ-ชลประทาน-ห้าแยก-แสนสำราญ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = ขบวนแห่จากชุมชนหาดสวนยา-หาดสวนสุข-ท่ากอไผ่


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = ขบวนจากชุมชนวัดผาสุการาม-สุขสำราญ-บูรณะ-ต้นแต้ และขบวนแห่จากชุมชนแหลมทอง-หนองบก-อยู่เย็น-คำน้ำแซบ

.........................................


  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting