1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2559 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากซองกาแฟ และการทำหมี่กรอบทรงเครื่อง


วันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมฝึกอาชีพในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนา เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากซองกาแฟ และการทำหมี่กรอบทรงเครื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการรวมกลุ่มการเรียนรู้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อรองรับการเปิดตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการค้าการ ลงทุน และด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, นางอรุญรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ในส่วนของวิทยากรในการอบรมอาชีพในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากชาวชุมชนชลประทาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting