1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบประชุมหารรือเพื่อเตรียมงานกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา ณ สวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยกองช่าง และกองช่างสุขาภิบาล พร้อมด้วยผู้แทนจากชุมชนชลประทาน ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมขุดลอกผักตบชวา ณ สวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, มทบ.22, เทศบาลเมืองวารินชำราบ และชุมชนชลประทาน ในการขุดลอกผักตบชวาในอ่างเก็บเศรษฐเศรณีย์เพื่อคืนคลองสวยน้ำใสให้กับชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting