1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุดม เข้าศึกษาดูงานการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ที่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลบัวงาม อ.เดชอุม จ.อุบลราชธานี นำโดยนายธีรพันธ์ ชัยวัฒน์ธนัน นายกเทศมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และการคัดแยกขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะภายในชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting