1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอวารินชำราบนำโดยคุณกิตติ์ธัญญา วาจาดี ประธานกลุ่มฯ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำถุงยังชีพจำนวน 361 ชุด มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting