1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับธนาคารออมสิน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยฝ่ายบริหารได้แก่ รองนายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และฝ่ายนิติบัญญัตินำโดย นางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล, นายคำ อ่อนจันทร์ รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับธนาคารออมสินนำโดยนายศรชัย จันทรโทวงศ์ ผู้อำนวยการเขตอุบลราชธานี 1 และนางศศิธร มากละเอียด ผู้อำนวยการเขตอุบลราชธานี 2 ได้ทำพิธีมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวนกว่า 1,400 ชุด เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้มาเป็นจิตอาสาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มารับถุงยังชีพด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting