1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางธิติมา โคตรุโร รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน จากจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จากนั้นได้เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชลประทาน เพื่อเยี่ยมชมแนวทางการบริหารจัดการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ซึ่งประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะภายในชุมชน ด้วยการขยะมารีไซเคิลผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ผ้ากันเปื้อนจากป้ายไวนิล, หมวกจากกล่องน้ำ, กระเป๋าจากซองกาแฟ, กระเป๋าจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting