1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พี่น้องคริสตชน(คาทอลิก)เขตมิสซังอุบลราชธานี ห่วงใยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะพี่น้องคริสตชน (คาทอลิก) เขตมิสซังอุบลราชธานี นำโดยบาทหลวงปัตธวี วงศ์ศรีแก้ว รองอธิการโบสถ์ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนา เขตมิสซังอุบลฯ และคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี ซึ่งได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

/ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting