1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย


วันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน คณะผู้บริหารนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลได้แก่ นายเฉลิม หวานใจ, นายวิเชียร ศุภลักษณ์, นายศิวกร ล้อนันทกุล, นายทองสังข์ วิลามาศ, นายศักดา ใจชอบ, นายบุญส่ง แก้วเสนา และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ทำพิธีสิ่งของเป็นข้าวสาร และน้ำดื่ม จำนวนกว่า 1,400 ชุด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting