1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานยาสามัญประจำบ้านแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งพระราชทานช่วยเหลือราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ จำนวน 500 ชุด เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน เป็นผู้แทนในการรับมอบ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting