1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพิ้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบนำโดย นายสันติ สุขกวี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี, นายวุฒิพงศ์ โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ, นายณัฐวรรธน์ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา, นายชยพล พิทยาธนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงาน, นายสมบัติ จันทรศรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการ และนายดุสิต โพธิ์ศรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ ซึ่งได้นำถุงยังชีพ พร้อมด้วยน้ำดื่มและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting