1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ จังหวัดมหาสารคาม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายคำพอง หารโกทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ซึ่งได้เดินทางศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จในการลดปริมาณขยะในชุมชน ในการนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมลดขยะของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้าน Zero Waste ที่โดนเด่นในการทำขยะ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาดัดแปลงรีไซเคิลเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างรายได้และลดปริมาณขยะให้แก่ชุมชน อาทิ ถุงคลุมสูท ผ้ากันเปื้อน และกระเป๋า จากป้ายไวนิล, แจกันดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม, กระเป๋าจากซองกาแฟ 3 อิน 1, ตะกร้าจากกระป๋องเบียร์, เตาชีวมวลจากหม้อหุงข้าวที่ไม่ใช่แล้ว เป็นต้น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองช่างสุขาภิบาล

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting