1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบมอบสิ่งของและช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ ณ ชุมชนกุดเป่งวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี หร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ บ้านเลขที่ 10 ถ.สุภาคาร ในพื้นที่ชุมชนกุดเป่ง เมื่อคืนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในเบื้องต้น

ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่บริการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting