1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เวลา 18.00 น. ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาร่วมลอยกระทงและร่วมกิจกรรมกันเป็น จำนวนมาก ซึ่งในพิธีเปิดงานมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน มาร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีท่าน้ำให้ประชาชนทั่วไปได้มาลอยกระทงกัน แล้ว ยังได้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงสวยงามทั้งประเภทชุมชน และประเภทประชาชนทั่วไป ขณะที่บทเวทีได้มีการแสดงโชว์จากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง ชมรมนาฏศิลป์ชุมชนบูรณะ และวงดนตรีสุขสำราญแบนด์คอยสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาชมการประกวดให้มีความสุขกันถ้วนหน้า

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting