1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลเข้าอวยพรนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 2561


วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1  น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ได้นำหัวหน้าส่วนการงาน และพนักเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา เข้าอวยพรนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่ 11 ธันวาคม โดยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ได้เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรและมอบกระเช้าดอกไม้แก่นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting