1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และงานกาชาด 2562 จังหวัดอุบลราชธานี”

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานขวัญเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และและครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมงาน “ชื่นสุขี ศรีวนาลัย ปีใหม่และงานกาชาด 2562 จังหวัดอุบลราชธานี” สำหรับกิจกรรมภายในงานนอกจากจะมีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้บริหารท้องถิ่น  และได้มีการแสดงโชว์จากนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง และวงดนตรีสุขสำราญแบนด์คอยสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนที่มาชมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความสุขกันถ้วนหน้า

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting