1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ประกาศ

 • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

   ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ในการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ และการกีฬาระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา


ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ และการกีฬาระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น, การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนคนเก่งของทางโรงเรียนสามารถคว้ารางวัลมาได้หลายรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ (เหรียญทอง) การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด.ญ.ธนัญญา จันสิมมา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 ด.ญ.กฤดากานต์ บุญหวัง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ กรีฑาชาย รุ่นอายุ 12 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2561 ด.ช.ภูมิพัฒน์ รุ่งแสง, ด.ช.ภูมิภัทร ยลสุข, ด.ช.มนุเชษฐ์ ท่อนเงิน, ด.ช.นิติศาสตร์ แจ้งสว่าง, ด.ช.ชัยณภัทร รูปมาศ, ด.ช.วรเมธ จิตรสง่า
 • รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันโครงงาน ระดับชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2561 ด.ญ.รมิตา บัวทุม, ด.ญ.ชนินาถ บุญประชม, ด.ญ.ธนัชญา นุ่มนวล
 • รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น  ปีการศึกษา 2561 ด.ญ.หทัยชนก สายโรจน์


ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ต้องขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเทศบาลเมืองวารินชำราบ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ภาพโดย โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

 • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting