1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 30 เมษายา 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมในชุมชนได้ดีขึ้น โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาญ นพคุณ      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเด็ก ,สวัสดิการผู้สูงอายุ และสวัสดิการ  ผู้ป่วย และกิจกรรมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting