1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อฝึกตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 เทศบาล ให้เป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมถึงยังเป็นการฝึกความรู้จักความมีระเบียบวินัย ความรู้รักสามัคคีให้รู้จักทำงานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ โดยในการนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการเปิดค่ายอบรมฯ พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ภาพถ่ายจาก กองการศึกษา


  กองการศึกษา

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting