1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2562

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะต่อสังคม และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน สร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในพิธีเปิดโครงการนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศิวกร ล้อนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาล, นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล,นายเฉลิม หวานใจ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , และคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพงษ์ จำปาวงศ์ จากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting