1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือนสิงหาคม 2562  เพื่อให้แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนได้มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการลด ละ เลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่จะต้องดำเนินการในเดือนกันยายน 2562

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting