1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 500 ตัว


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting