1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พระปลัดจักกฤษจิตตฺทํนฺโต จากวัดป่าคุณสัมปันนาราม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด น้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และผัก จำนวน 500 ชุด

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณวัดป่าแสนสำราญ นำโดยพระครูธีรปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอวาริชำราบ (ธรรมยุต) เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัยประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาลและนายสุรศิริอรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่างได้ให้การต้อนรับพระครูคุณสารสัมปัน, พระปลัดจักกฤษจิตตฺทํนฺโต จากวัดป่าคุณสัมปันนาราม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้นำถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด น้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และผัก จำนวน 500 ชุด มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting