1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ถุง

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้มูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้นำเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL พร้อมด้วยศิลปินจากค่าย GMMแกรมมี่ มาสร้างความบันเทิงเพื่อผ่อนคลายความเครียด และให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยอุทกภัย โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น จากนั้นกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมด้วย สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมเป็นเกียรติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting