1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายณรงชัยประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงาน ได้เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้ บ้านนาง ศรีสุตา สุวรรณบูลย์ อายุ67 ปี 65 ม.6 ถ.จันทร์วีระศักดิ์ ภายในชุมชนกุดเป่ง ม.6 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ผ่านมา เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ในเบื้องต้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting