1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี มูลนิธิร่วมกตัญญู และกำลังพลทหาร Big Cleaning Day ชุมชนกุดปลาขาว ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต  3  ปราจีนบุรี  มูลนิธิร่วมกตัญญู และกำลังพลทหาร ได้ดำเนินการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน Big Cleaning Day ณ ชุมชนกุดปลาขาว ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ให้มีความสะอาดเรียบร้อย โดยมี นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่มาให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting