1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันทำความสะอาดปัดกวาดทางเดิน/ถนน ทาสีจุดจอด/ห้ามจอดรถ หน้าสถานีรถไฟ ตัดหญ้าแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting