1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางบ้านชุมชนเกตุแก้ว นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบ ทำโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รวมพลัง สร้างเสริมความสามัคคี ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ณ ชุมชนเกตุแก้ว  จากนั้นเวลา 10.00 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้ประสบอุทกภัย และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง)

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting