1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID - 19)  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยมีสมาชิกจิตอาสา อสม. และแกนนำชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยพร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเกียรติจากน.ส.เสาวลักษณ์ โพธา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในส่วนภาคปฏิบัติได้รับเกียรติจาก นางศศิธร แจ่มวัย ประธานชุมชนชลประทาน และคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting