1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 คน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี และนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ให้การต้อนรับ นางสาวภรณ์ รุ่งยศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และคณะจากพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting