1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่ 25/1 ถ.แสงอรุณ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับ ตัวแทนสำนักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่ 25/1 ถ.แสงอรุณ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ ซึ่งมีนายวิชัย บุตตะโยธี เป็นเจ้าของบ้าน ซึ่งมีนายวิชัย บุตตะโยธี เป็นเจ้าของบ้าน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการปลอบขวัญในเหตุการณ์ดังกล่าว

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

ภาพถ่าย : กองสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting