1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวสารสถานศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้รับโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัล สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เข้ารับรางวัล "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับปฐมวัย ลำดับที่ 7 ของประเทศ
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับรางวัลในกิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับปฐมวัย สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการ Road Safety for Youth สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
7 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
8 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 105” ประจำปีการศึกษา 2565
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565
10 สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
11 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณ์การศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2566
12 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ปกครองส่งเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
14 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6
15 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 5
16 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 5
17 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 4
18 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 3
19 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2
20 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลการประกวดโครงการกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประจำปี 2564 แบบออนไลน์

หมู่บ้านยั่งยืน


Secured by Siteground Web Hosting