1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวสารสถานศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
2 พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมอบรมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามรายวิชาเอกเพื่อพัฒนานวัตกรทางการศึกษา
3 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 85 ปี
4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัดอุบลราชธานี
5 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี
6 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัด
7 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ได้รับโล่เกียรติคุณ "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัล สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เข้ารับรางวัล "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับปฐมวัย ลำดับที่ 7 ของประเทศ
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รับรางวัลในกิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ระดับปฐมวัย สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
10 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดงสวางวิทยายน เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
11 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมโครงการ Road Safety for Youth สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 จัดกิจกรรมพิธีเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565
14 คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน“วิชาชาติเกมส์ ครั้งที่ 105” ประจำปีการศึกษา 2565
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2565
16 สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2565
17 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณ์การศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2566
18 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ให้ปกครองส่งเด็กที่อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2566
19 ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
20 ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทุกแห่ง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ครั้งที่ 6
Secured by Siteground Web Hosting