1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมขบวนแห่ต้นเทียน"พญาเทียน"ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
2 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีส่งต้นเทียน"พญาเทียนวัดผาสุการาม"เข้าร่วมการประกวดต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
4 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียนวัดผาสุการาม เนื่องในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
5 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2567
6 นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้โอวาทนักเรียนจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 จังหวัดอุดรธานี
7 ครูในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
8 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมลงนาม MOU การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของเด็กไทย/เยาวชนไทยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
9 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร "ถนนสายวัฒนธรรม" นำสู่ทาน ศีล และการส่งเคราะห์ ณ วัดแสนสำราญ
10 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ให้โอวาทนักกีฬาที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ครั้งที่ 38 ประจำปี2567
11 ร่วมพิธีเชิญต้นเทียนอำเภอวารินชำราบขึ้นประดิษฐานบนรถเทียน และเทเทียนหล่อยอดต้นเทียน
12 นโยบายสนับสนุนสอนว่ายน้ำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ หลักสูตรและวิธีการสอนว่ายน้ำที่ถูกต้อง
13 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2567
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการค่ายธรรมะต้านสารเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
15 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมพี่อาสาพัฒนาโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง
16 อบรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 2
17 อบรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สู่อาเชียน ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 1
18 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31
19 ขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2567
20 พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2567
กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting