1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ทำการสุ่มตรวจสิ่งแวดล้อมภายในตลาดด้วยวิธี Auto rt-pcr ในส่วนสัมผัสต่างๆ ภายในตลาดสดเทศบาล 1
42 มอบป้ายผู้ประกอบการที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม พร้อมสติ๊กเกอร์ให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการตรวจโควิดแบบ ATK
43 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit :ATK ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
44 ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1 ครั้งใหญ่
45 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
46 ฉีดวัคซีน"ไฟเซอร์ " เข็มแรก นักเรียนมัธยม อายุ 12-18 ปี จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง
47 ลงพื้นที่ทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ แห่งที่ 1
48 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit)
49 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยการตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ในพื้นที่ชุมชนหาดสวนยา ณ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา
50 ต้อนรับนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่รองรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ และตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19)
51 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลวารินชําราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (วัคซีน ซิโนฟาร์ม) เข็มแรก ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ
52 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา
53 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่รองรับผู้อพยพจากสถานการณ์อุทกภัย บริเวณด้านหน้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
54 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2564
55 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจและเฝ้าระวังการใส่ฟอร์มาลินในอาหาร
56 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 20 ถุง มอบให้กับผู้ติดเชื้อ และครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19
57 นางจิราภรณ์ สุพล รับมอบโล่เกียรติคุณ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564
58 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีน"ซิโนแวค" เข็มแรก แก่ผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
59 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19
60 ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) ในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting