1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
801 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557
802 เทศบาลเมืองวารินชำราบเร่งตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ หวั่นลมพายุพัดกิ่งไม้หักทับบ้านเรือนประชาชน
803 ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนชุมชนเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบ 2558
804 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการส่งเสริมการสอนเพศศึกษาในสถานศึกษา (ครูเพศวิถีศึกษา)
805 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดวารินทราราม เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2557
806 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ปล่อยปลา เทิดพระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
807 ผู้ว่าราชการจังหวัดนำชาวเมืองวารินชำราบและหน่วยงานต่างๆถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557
808 โครงการอบรมผู้นำเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำในกรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557
809 ประชุมโครงการประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2557
810 ประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพ ประจำปี 2557 และอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนกรกฎาคม
811 ประชุมเตรียมงานกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557
812 คณะกรรมการฯตรวจประเมินศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบ UC ปี 2558
813 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ช.วารินชำราบในการจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปี 2557
814 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 4/2557
815 งานทันตสาธารณสุขจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นม. 1 ตามโครงการ"ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง" ประจำปี 2557
816 เทศบาลเมืองวารินชำราบส่งคุณยายอุดม ขวัญยืน เป็นตัวแทนเข้าประกวดผู้สูงอายุฟันดี 80 ปี จังหวัดอุบลราชธานี
817 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2557 วันที่ 2
818 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาล ประจำปี 2557
819 มหกรรม"ชาววารินชำราบร่วมใจ ต้านภัยโรคอุจาระร่วง" กินสุก ปรุงร้อน มือช้อนสะอาด ปราศจากสารพิษ
820 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2557

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting