1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
841 สมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าอบรมโรงเรียนอสม.ประจำเดือนมีนาคม 2557
842 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนแสนสำราญและดอนงิ้วทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
843 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนหนองกอกและแหลมทองทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
844 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนบูรณะและเกตุแก้วจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
845 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนกุดปลาขาวและบ้านสวนวารินจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
846 คณะกรรมการสปสช.เมืองพัทยา ศึกษาดูงานด้านหลักประกันสุขภาพและกิจกรรมZero Waste เทศบาลเมืองวารินชำราบ
847 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกประชาคมชุมชนห้าแยกจัดทำแผนงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
848 เทศบาลเมืองวารินชำราบออกชุมชนหนองตาโผ่นและคำน้ำแซบจัดทำแผนประชาคมงบประมาณเงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
849 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดทำแผนประชาคมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
850 อสม.และจิตอาสาเทศบาลเมืองวารินชำราบออกฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและสำรวจประชากรสัตว์เลี้ยงในชุมชนต้นแต้
851 โรงพยาบาลวารินชำราบให้ความรู้สิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมและตรวจสุขภาพแก่พนักงานจ้างเทศบาลเมืองวารินนชำราบ
852 กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมและมอบนโยบายตามโครงการอสม.ห่วงใยใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557
853 กิจกรรมฝึกอบรมหญิงตั้งครรภ์ สมาชิกในครอบครัวและจิตอาสานมแม่ ตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มที่ครอบครัว
854 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 2/2557
855 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประชุมพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
856 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลค้อเหนือ จ.ยโสธร เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการชุมชนปลอดขยะของชุมชนชลประทาน
857 เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรม"ขบวนรณรงค์ 30 ปี โรงพยาบาลวารินชำราบ เครือข่ายบริการสุขภาพ"
858 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต จ.นครศรีธรรมราช เดินทางมาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะZero Wasteของชุมชนชลประทาน
859 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการประกอบการของบริษัทโฮมฮับ สาขาวารินชำราบ
860 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมฟื้นฟูความรู้อสม.โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting