1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขฯ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
861 ทม.วารินชำราบจัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้าง
862 ประชุมประจำเดือนพนักงานจ้างและพนักงานทำความสะอาดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เดือนมกราคม2557
863 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ประจำเดือนมกราคม 2557
864 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการอบรม"ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง" ประจำปี 2557
865 โครงการชีวิตมีทางเลือก(Up To Me)
866 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมประกวดสุขภาพเด็กดี และหนูน้อยฟันสวย ตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มที่ครอบครัว ปีงบประมาณ 2557
867 นายกเทศมนตรีมอบนโยบายการปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปีงบประมาณ2557
868 มะมา...เรามารื่นเริงในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและงานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2556
869 กีฬาๆเป็นยาวิเศษ เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการแข่งขันกีฬาอาสาสมัครเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2556
870 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557
871 การประชุมวิชาการมหกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอและการจัดการสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง เคือข่ายอำเภอวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2556
872 ประชุมเตรียมงานโครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุและงานแข่งขันกีฬาอสม. ประจำปี 2556
873 ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
874 พิธีเปิดโครงการประกวดชุมชนดีเด่นในการรักษาความสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557
875 เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ วัดแสนสำราญ
876 กิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2556
877 ทม.วารินชำราบจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ประจำปี 2556
878 ประชุมหารือผู้ประกอบการในการกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลแห่งที่ 2
879 ประชุมคณะทำงานตามโครงการชีวิตมีทางเลือก UP TO ME
880 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ครั้งที่ 1/2557

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting